LTH:s gamla mailsystem för studenter stängdes 6 oktober 2020

Vi hänvisar till universitetets officiella studentmail på webmail.student.lu.se, som alla studenter har tillgång till sedan 2009. Mer information finns i guiderna om studentmail hos LU Servicedesk.

För frågor, kontakta old-webmail@ddg.lth.se